"Kiedy mówisz do kogoś w języku,
który on rozumie, trafiasz do jego umysłu.
Kiedy mówisz do niego w jego ojczystym języku,
trafiasz do jego serca"
Nelson Mandela

Szanowni Państwo,

Jak trafnie zauważył Nelson Mandela: „Kiedy mówisz do kogoś w języku, który on rozumie, trafiasz do jego umysłu. Kiedy mówisz do niego w jego ojczystym języku, trafiasz do jego serca”

Z tego właśnie powodu tłumaczenie to sztuka a dobry tłumacz to skarb, pozwala on bowiem nie tylko nawiązać kontakt z naszym partnerem w interesach, ale też od jego znajomości języka, kultury osobistej i zaangażowania zależeć może niekiedy powodzenie naszego przedsięwzięcia. Dobry tłumacz powinien wzbudzać zaufanie i stanowić wsparcie dla swojego Klienta, gdyż jest nie tylko przekaźnikiem myśli, ale również łącznikiem kultur.

EL UNIVERSO Traducciones świadczy najwyższej jakości usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych w kombinacji polski, hiszpański angielski.

Wykonujemy tłumaczenia pisemne i ustne, zarówno zwykłe jak i przysięgłe.

Posiadamy bogate doświadczenie wynikające z wieloletniej współpracy z instytucjami publicznymi, kancelariami prawnymi, przedsiębiorstwami przemysłowymi, bankami, instytucjami rządowymi i samorządowymi.

Koordynacją pracy tłumaczy zajmuje się tłumacz  przysięgły  języka hiszpańskiego David Nieto-Rasiński, magister prawa i filologii polskiej, doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Współpracuje z nami zespół starannie wybranych tłumaczy języka hiszpańskiego, co daje nam możliwość przyjmowania dużych zleceń z relatywnie krótkim czasem realizacji.

To co no nas wyróżnia to specjalizacja w zakresie tłumaczeń prawniczych i ekonomicznych.  Z naszych usług korzystają kancelarie prawne i notarialne, spółki prawa handlowego, instytucje publiczne oraz osoby fizyczne.

Przykładowe rodzaje tłumaczeń:

- dokumentacja przetargowa,
- dokumenty rejestrowe spółek,
- dokumenty urzędowe (akty USC, prawa jazdy, zaświadczenia, itp.),
- oferty handlowe,
- strony internetowe,
- dokumentacja techniczna,
- protokoły z posiedzeń organów spółek prawa handlowego,
- dokumentacja medyczna na potrzeby zakładów ubezpieczeń

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.